Utorak, 12. jun 2018.

24. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici održanoj 12. juna, članovi Odbora su razmotrili Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za period od 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine i za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine.


Informacije o radu Ministarstva obrazložili su državni sekretari u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović i Negovan Stanković i tom prilikom upoznali članove Odbora sa realizovanim normativnim i programskim aktivnostima iz oblasti socijalne zaštite, zapošljavanja i migrantske krize u pomenutom periodu. Stana Božović je istakla da Srbija vodi odgovornu socijalnu i populacionu politiku, istakavši da se država zauzela da se stvori povoljan ambijent za povećanje nataliteta.

Predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić je istakla da se u pomenutom periodu resorno Ministarstvo odgovorno ponašalo pri trošenju budžetskih sredstava, imajući u vidu da je 72 odsto sredstava usmereno na krajnjeg korisnika, a naročito na pomoć porodicama sa decom. Takođe, pohvalila je efikasan rad inspektorata za rad, pre svega po pitanju suzbijanja ilegalnog rada, odnosno rada na crno, kao i formiranje integrisanog inspekcijskog nadzora koji ima za cilj vršenje kontrole kod poslodavaca, kako radnog odnosa, tako i bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih lica.

Nakon konstruktivne rasprave, članovi Odbora su većinom glasova prihvatili informacije o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine i od 1. januara do 31. marta 2018. godine.

U nastavku rada, Odbor je razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koji je obrazložio Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, istakavši da se Sporazum primenjuje na državljane strana ugovornica i članove njihovih porodica koji imaju prebivalište na teritoriji jedne od strana ugovornica. Sporazumom se, pre svega izjednačavaju prava i obaveze naših državljana koji rade u Ruskoj Federaciji sa ruskim državljanima i istim je regulisano pravo zaposlenih na starosnu, prevremenu starosnu penziju, invalidsku i porodičnu penziju, pravo u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti i pravo na naknadu pogrebnih troškova.

Nakon kratke rasprave, članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti.

Na sednici je razmotren i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji, kojim su uređeni uslovi i obim zapošljavanja državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji, uslovi i postupak za izdavanje dozvole koja omogućava zapošljavanje, prava i obaveze slovenačkog poslodavca i građana Srbije koji se zapošljavaju u Sloveniji.

Članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Savkić, Sandra Božić, prim. dr Branimir Rančić, Gorica Gajić, Tatjana Macura, Bojan Torbica, dr Predrag Jelenković, prim. dr Vlado Babić i Milena Ćorilić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 12. jun 2018. | 24. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva 12.06.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30