Back
Backмени

Јавна слушањаОдбор може да организује јавно слушање ради прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта, или другог питања које је у надлежности одбора, као и ради праћења спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Народне скупштине. Поступак организовања јавног слушања уређен је Пословником Народне скупштине.

Пословник Народне скупштине, чл. 83. и 84.

Више информација на www.parlament.rs

Датум Јавно слушање
20.10.2023. Представљање Предлога закона о буџету Републике Србије за 2024. годину и Предлога закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину
18.07.2023. Представљање Предлога закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи
18.04.2023. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
05.04.2023. Свако дете има право на детињство, зауставимо дечје бракове
01.04.2023. Представљање кандидата које је Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу предложио за први избор чланова Високог савета судства и за први избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина
26.01.2023. Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања са Актом о промени Устава Републике Србије који је потврђен на републичком референдуму 16. јануара 2022. године
04.12.2022. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
19.01.2022. Вештачка интелигенција и човек у новом дигиталном добу
06.12.2021. Представљање Нацрта стратегије трговине Републике Србије до 2025. године
03.12.2021. Спровођење споразума Конференције Уједињених нација о климатским променама - COP26 у Србији
09.11.2021. Представљање Буџета за 2022. годину и Завршног рачуна буџета за 2020. годину
17.09.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
16.09.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
14.09.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
13.09.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
02.09.2021. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ПРИВРЕДИ – ПОТЕНЦИЈАЛИ И ИЗАЗОВИ
09.07.2021. Дигитализација у Србији: Отворени подаци и њихова употреба
02.06.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
31.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
27.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
26.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
24.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
19.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
10.05.2021. Државни дата центар: информациона безбедност и заштита података
29.04.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа
12.04.2021. Представљање Предлога закона о електронском фактурисању
09.04.2021. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О КОРИШЋЕЊУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ, ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ ЕНЕРГИЈЕ, ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ И ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
22.03.2021. Пречишћавање вода и улога локалних самоуправа
26.02.2021. Дигитализација у Србији – где смо данас
11.12.2020. Представљање Предлога закона о фискализацији и Предлога закона о дигиталној имовини
10.02.2020. Квалитет ваздуха у Србији
04.02.2020. Предлог закона о изменама Закона о избору народних посланика и Предлог закона о изменама и допуни Закона о локалним изборима
28.11.2019. Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
26.11.2019. Спречавање насиља над женама
22.11.2019. Образовање на језицима националних мањина
19.09.2019. Стање вода у Србији
17.06.2019. Предлог закона о науци и истраживањима
11.06.2019. Представљање првoг националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја
19.11.2018. Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
08.11.2017. Спровођење циљева одрживог развоја: улога Народне скупштине
14.12.2016. Улога и значај ХПВ имунизације
30.11.2016. Системска решења у животној средини - Србија 2017 - 2027, дефинисање проблема у области управљања водама
22.11.2016. Представљање Приручника за парламентарце – водич кроз међународно избегличко право
14.11.2016. Систематска решења у животној средини – Србија 2017-2027- дефинисање проблема
01.11.2016. Систематска решења у животној средини – Србија 2017-2027- дефинисање проблема
13.10.2016. Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-25 - спровођење и приоритетне мере за 2017-18
25.02.2016. Дуално образовање у функцији бољег запошљавања – за и против
10.12.2015. Заштита деце у Србији – од закона до спровођења
26.11.2015. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (II део)
19.11.2015. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом
17.11.2015. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити природе
26.10.2015. Старење - године живота: од привилегије до дискриминације
14.10.2015. Национални оквир квалификација – повезивање образовања и тржишта рада у Србији
10.09.2015. Сајбер безбедност у Републици Србији
25.05.2015. Информационо друштво у процесу приступања Србије Европској унији
20.04.2015. Климатске промене као реалност у Србији и ЕУ – изазови, одговорности, могућности
17.04.2015. Рад и функционисање националних савета националних мањина
24.03.2015. Могућности за ефикасније коришћење биомасе у енергетске сврхе у Републици Србији
24.02.2015. Подизање ветрозаштитних појасева и заштита од ерозије
18.02.2015. Нацрт закона о уџбеницима
29.01.2015. Рециклажа у Републици Србији
29.12.2014. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о култури
23.12.2014. Управљање средствима из ИПА-2 фондова
16.12.2014. Депоније у Републици Србији
05.12.2014. Доступност и начини коришћења средстава из ИПАРД фонда
01.12.2014. Управљање индустријским отпадом и третман опасног отпада у Републици Србији
20.11.2014. 25 година од усвајања Конвенције Уједињених нација о правима детета – решавање проблема деце чији се живот и рад одвија на улици
07.11.2014. Управљање комуналним отпадом у Републици Србији
25.07.2014. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о високом образовању
14.07.2014. Ауторско право и колективно остваривање ауторског и сродних права драмских, филмских и телевизијских уметника и интерпретатора
05.06.2014. Методологија процене стања животне средине и отклањања привремене и трајне штете у животној средини проузроковане поплавама у Републици Србији
03.12.2013. Национална имплементација препорука CEDAW комитета Уједињених нација и CAHVIO Конвенције Савета Европе (Истанбулска конвенција)
02.12.2013. НАТУРА 2000 у Србији 2013
26.11.2013. Женско предузетништво у Србији
25.11.2013. Интеграциони процеси на евроазијском простору и перспективе за сарадњу са Србијом
19.11.2013. Представљање Посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији деце у Србији
12.11.2013. Дигитализација – Рационално коришћење фреквенцијског спектра
04.11.2013. Национални приоритети за међународну финансијску помоћ за период 2014-2017. године, са пројекцијом до 2020. године
09.10.2013. Енергетска ефикасност као могућност развоја Србије
07.10.2013. Да ли је Србији потребна малина?
30.09.2013. Област заштите животне средине као међуресорна надлежност, процедуре контроле примене прописа и надзор над процесом изречених прекршајних казни
24.07.2013. Пројекат пловног пута Канал Морава
26.06.2013. Извештај Националног механизма за превенцију тортуре за 2012. годину
19.06.2013. Предлог закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима
23.05.2013. Србија и дијаспора – како унапредити сарадњу?
18.04.2013. Концепт јавнотужилачкe истрагe, са освртом на упоредноправно искуство Савезне Републике Немачке
09.04.2013. Улагање у образовање у раном детињству
05.04.2013. Нацрт закона о јавном информисању и медијима
03.04.2013. Модели финансирања културе у земљама Европске уније
02.04.2013. Доношење резолуције о законодавној политици
21.03.2013. Положај ратних ветерана у Србији
18.03.2013. Улога Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у заштити и унапређењу људских права и разматрање потребе за унапређењем законског оквира
07.03.2013. Нострификација диплома
01.03.2013. Нови стратешки правци у борби против дроге – једног од највећег зла данашњице
18.02.2013. Акциони план за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2012. годину
14.02.2013. Политичка и друга права Срба у региону
06.02.2013. Утицај генетички модификованих организама (трансгена) на животну средину и здравље
28.01.2013. Медијске слободе – није време за ћутање!
24.01.2013. Годину дана примене Закона о социјалној заштити
12.12.2012. Расправа о Стратегији развоја образовања у Републици Србији до 2020. године
10.12.2012. Извршење пресуда Европског суда за људска права у случају Србија
28.11.2012. Расправа о Стратегији развоја образовања у Републици Србији до 2020. године
26.11.2012. Борба против насиља у породици
20.11.2012. Стање и перспективе предузећа металске индустрије Србије
17.11.2012. Заштита од злоупотребе деце на интернету
13.11.2012. Утицај генетички модификованих организама (трансгена) на животну средину и здравље
05.04.2012. Локални избори на АП Косово и Метохија
09.03.2012. Политика европског региона Светске здравствене организације „Здравље 2020“ – здравље у свим политикама и Србија
06.03.2012. Коришћење претприступних фондова Европске уније
30.01.2012. Народна скупштина на путу европских интеграција
22.12.2011. Примена Националног акционог плана за имплементацију Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325- Жене, мир и безбедност
13.12.2011. Проблематика завршетка приватизације у Србији у светлу наступа нове економске кризе
08.12.2011. Представљање Извештаја подгрупе о спровођењу Закона о основама система образовања и васпитања у сегменту инклузије
06.12.2011. Израда социјалне карте за 200 породица чији су блиски сродници киднаповани или нестали на Косову и Метохији
25.11.2011. Интерресорна сарадња и механизми подршке жртвама насиља
10.11.2011. Јединствена методолошка правила за израду прописа
20.10.2011. Здравствена заштита адолесцената – у светлу нових законских одредби
19.10.2011. Oд сиромаштва до одрживости: Људи у центру инклузивног развоја
16.09.2011. Предлог закона о јавној својини
20.07.2011. Предлог закона о енергетици
20.06.2011. Остваривање права избеглих и прогнаних лица у земљама њиховог порекла
18.05.2011. Изазови присилних миграција у Србији
12.05.2011. Предлог закона о финансирању политичких активности
21.04.2011. Радна верзији предлога закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика
14.04.2011. Сарадња Одбора за представке и предлоге Народне скупштине са комисијама, тј. радним телима локалне самоуправе која се баве овом тематиком
08.04.2011. Анализа постојећег стања у спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома и имплементације Декаде Рома
02.12.2010. Испуњена обећања-примена УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом у пракси
30.11.2010. Предузетничко учење
25.11.2010. Одржан скуп о улози медија у борби против насиља над женама
22.06.2010. Остваривање права избеглица у земљама порекла
10.12.2009. Апатридија и сиромаштво у Србији
19.06.2009. Јавна расправа о темама од значаја за израду Предлога закона о Народној скупштини и Предлога пословника Народне скупштине
08.04.2009. Утицај светске економске кризе на маргинализоване групе, Ромска заједница у Србији – мере Владе Републике Србије за ублажавање кризе
05.11.2008. Побољшање положаја избеглица и интерно расељених лица у Србији

скролујте садржај да бисте прочитали више