Сектор за одржавање објеката Народне скупштине

руководилац Сектора:

контакт тел:

e-mail:


У Сектору за одржавање објеката Народне скупштине обављају се послови који се односе на: инвестиционо, техничко и текуће одржавање објеката Народне скупштине; заштиту и одржавње културних добара које користи и којима управља Народна скупштина; анализу и планирање развоја техничко-технолошких услова за рад; грађење, реконструкцију, доградњу, адаптацију, санацију, рестаурацију, конзервацију, ентеријерско и екстеријерско уређење и опремање, као и чишћење и хигијенизацију објеката, земљишта, инсталација, постројења, уређаја и опреме које користи и којима управља Народна скупштина.


У Сектору за одржавање објеката Народне скупштине образују се:

1)Група за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних добара;

2)Одељење за техничко и текуће одржавање и

3) Одсек за одржавање чистоће.

Група за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних добара

У Групи за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних добара обављају се послови који се односе на: анализу постојећег стања и сагледавање краткорочних и дугорочних потреба у области техничко-технолошких услова за рад Народне скупштине; израду предлога дугорочних и краткорочних планова развоја, предлога дугорочних и краткорочних планова инвестиција и припрему предлога скупштинског буџета и годишњег плана јавних набавки из области инвестиционог одржавања, ентеријерско и екстеријерско уређење и опремање, грађење, реконструкцију, доградњу, адаптацију, санацију, рестаурацију и конзервацију објеката, просторија и земљишта које користи Народна скупштина; спровођење мера заштите културних добара; припрему аката из области заштите и коришћења културних добара; спровођење мера заштите културних добара; рестаурацију и конзервацију покретних и непокретних културних добара; одржавање и коришћење покретних културних добара, као и на презентацију и израду публикација културних добара.

руководилац групе:

контакт тел:

Одељење за техничко и текуће одржавање

У Одељењу за техничко и текуће одржавање обављају се послови који се односе на: техничко и текуће одржавање објеката, земљишта, инсталација, постројења, уређаја и опреме; исправност постојећих техничких система инсталација, уређаја и опреме у објекту; планирање активности у вези са функционисањем, одржавањем и њиховим иновирањем, израду планова за техничко и текуће одржавање и планирање потребних средстава за њихову реализацију; одржавање и контролу инсталација водовода, столарије и опреме у објекту; одржавање и контролу клима система, система вентилације, грејања и хлађења у објектима Народне скупштине, као и на дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објеката и земљишта које користи Народна скупштина.

начелник: Милан Брзаковић
контакт тел: 011/3026-114

Одсек за одржавање чистоће

У Одсеку за одржавање чистоће обављају се послови који се односе на одржавање чистоће и адекватних хигијенских услова у објектима и земљишту Народне скупштине.

шеф Одсека: Катарина Јанковић
контакт тел: 011/3026-150
П У С Ч П С Н
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Субота, 17. март
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току