Кабинет председника Народне скупштине

шеф Кабинета: Мирослав Шестовић

контакт тел: 011/3026-100


У Кабинету председника Народне скупштине обављају се послови који се односе на:

- проучавање и обраду аката које разматра Народна скупштина и других аката упућених председнику и потпредседницима Народне скупштине;

- организовање и координацију у вези са остваривањем сарадње председника Народне скупштине са државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама;

- припрему информација, стручних анализа и мишљења за потребе председника и потпредседника Народне скупштине;

- припрему подсетника и других материјала од значаја за учешће председника, односно потпредседника Народне скупштине на састанцима Колегијума, конференцијама, округлим столовима и другим скуповима, као и припрему материјала за разговоре са страним делегацијама и гостима из иностранства;

- припрему годишњег програма рада Народне скупштине;

- организовање службених путовања и јавних наступа председника и потпредседника Народне скупштине;

- пружање стручне и административне подршке посланичким групама у Народној скупштини;

- комуникацију са грађанима и учествовање у организовању и реализацији посета грађана Народној скупштини и други послови од значаја за вршење функције председника и потпредседника Народне скупштине.

Будите у току