Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Fri, 24 Mar 2017 22:54:20 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3459-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3456-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3457-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3210-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3195-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3192-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/2876-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3355-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3455-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3454-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3458-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3199-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/2847-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3360-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3363-16 lat.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3459-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3456-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3457-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис Закон о измени Закона о уређењу судова http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3210-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о уређењу судова Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3195-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3192-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава Закон о измени и допуни Закона о јавној својини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/2876-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о измени и допуни Закона о јавној својини Закон о изменама и допунама Закона о акцизама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3355-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о акцизама Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3455-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3454-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији Закон о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија „ХИП – Петрохемија” Панчево према привредном друштву„Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3458-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија „ХИП – Петрохемија” Панчево према привредном друштву„Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије Закон о изменама и допунама Царинског закона http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3199-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Царинског закона Закон o проценитељима вредности непокретности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/2847-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон o проценитељима вредности непокретности Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3360-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3363-16.pdf Категорија документа Wed, 28 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3362-16 lat.pdf Категорија документа Tue, 27 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3359-16 lat.pdf Категорија документа Tue, 27 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin–Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3358-16 lat.pdf Категорија документа Tue, 27 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin–Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3362-16.pdf Категорија документа Tue, 27 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Закон о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3359-16.pdf Категорија документа Tue, 27 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Сурчин–Обреновац) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3358-16.pdf Категорија документа Tue, 27 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Сурчин–Обреновац) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца Zakon o upravljanju aerodromima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3191-16 lat.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o upravljanju aerodromima Закон о управљању аеродромима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3191-16.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о управљању аеродромима Zakon o stanovanju i održavanju zgrada http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/2958-16 lat.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o stanovanju i održavanju zgrada Закон о становању и одржавању зграда http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/2958-16.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о становању и одржавању зграда Zakon o transportu opasne robe http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/2623-16 lat.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o transportu opasne robe Закон о транспорту опасне робе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/2623-16.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о транспорту опасне робе Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3250-16 lat.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima Закон о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3250-16.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3196-16 lat.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3196-16.pdf Категорија документа Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3200-16.pdf Категорија документа Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша Закон о потврђивању Мултилатералног споразума о комерцијалним правима у ванредном ваздушном авио-превозу у Европи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/2737-16.pdf Категорија документа Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Мултилатералног споразума о комерцијалним правима у ванредном ваздушном авио-превозу у Европи Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Уједињених нација о Централној канцеларији Пројекта Транс-европске железнице http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/3073-16.pdf Категорија документа Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Уједињених нација о Централној канцеларији Пројекта Транс-европске железнице Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2016/3200-16 lat.pdf Категорија документа Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša