Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Wed, 18 Sep 2019 11:42:46 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1967-19 - Lat..pdf Категорија документа Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1967-19.pdf Категорија документа Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1815-19 - Lat..pdf Категорија документа Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1815-19.pdf Категорија документа Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinama o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i zvaničnih/specijalnih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1804-19 - Lat..pdf Категорија документа Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinama o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i zvaničnih/specijalnih pasoša Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринама о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1804-19.pdf Категорија документа Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринама о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1446-19 - Lat..pdf Категорија документа Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Доминиканске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1446-19.pdf Категорија документа Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Доминиканске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1878-19-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1878-19.pdf Категорија документа Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1927-19-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1927-19.pdf Категорија документа Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna Makedonija) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2080-19-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna Makedonija) Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2080-19.pdf Категорија документа Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија) Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1926-19-lat.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1926-19.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1928-19.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1928-19-lat.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima Zakon o trgovini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1931-19-lat.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o trgovini Закон о трговини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1931-19.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о трговини Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1880-19-lat.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1880-19.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини Zakon o robnim berzama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1930-19-lat.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o robnim berzama Закон о робним берзама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1930-19.pdf Категорија документа Mon, 22 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о робним берзама Zakon o nauci i istraživanjima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1802-19 - LAT.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o nauci i istraživanjima Закон о науци и истраживањима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1802-19.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о науци и истраживањима Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1811-19 - LAT.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1811-19.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина Zakon o komunalnoj miliciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1813-19 - LAT.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o komunalnoj miliciji Закон о комуналној милицији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1813-19.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о комуналној милицији Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1761-19 - LAT.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1761-19.pdf Категорија документа Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200 Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1589-19-lat.pdf Категорија документа Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu Закон о изменама и допунама Закона о главном граду http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1589-19.pdf Категорија документа Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о главном граду Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1635-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1635-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1634-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1634-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1632-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1632-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1622-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1622-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1629-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1629-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1624-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1624-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1628-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1628-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1633-19-lat.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1633-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији