Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Mon, 27 Jan 2020 22:34:13 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2530-19 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2530-19.pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије Zakon o žigovima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2973-19 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Zakon o žigovima Закон о жиговима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2973-19.pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Закон о жиговима Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2953-19 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2953-19.pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3019-19 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3019-19.pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3020-19 -LaT..pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3020-19.pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3224-19 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi Закон о изменама и допунама Закона о култури http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3224-19.pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о култури Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2552-19 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti Закон о архивској грађи и архивској делатности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2552-19.pdf Категорија документа Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100 Закон о архивској грађи и архивској делатности Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2609-19 - lat..pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2609-19.pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/3021-19 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/3021-19.pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/3118-19-lat..pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац-Лојане http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/3118-19.pdf Категорија документа Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац-Лојане Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2367-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2367-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2366-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2366-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2365-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2365-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2361-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2361-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2425-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2425-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2423-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2423-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2422-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2422-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2420-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2420-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2419-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2419-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2418-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2418-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2414-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2414-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2413-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2413-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2412-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2412-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2411-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2411-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2410-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2410-19.pdf Категорија документа Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину