Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Mon, 18 Dec 2017 02:24:48 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3596-17 - lat.pdf Категорија документа Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3596-17.pdf Категорија документа Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2317-17 - lat.pdf Категорија документа Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V Закон о потврђивању Уговора о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју представља министар финансија за Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2317-17.pdf Категорија документа Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју представља министар финансија за Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar-Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2320-17 - lat.pdf Категорија документа Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar-Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар-Стара Пазова између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2320-17.pdf Категорија документа Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар-Стара Пазова између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3223-17 - lat.pdf Категорија документа Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice Закон о потврђивању Уговора о оснивању Транспортне заједнице http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/3223-17.pdf Категорија документа Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о оснивању Транспортне заједнице Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2415-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke Закон о потврђивању Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2415-17.pdf Категорија документа Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Финансијског уговора Клинички центри/Ц између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o medicinskim sredstvima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2837-17 - lat.pdf Категорија документа Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o medicinskim sredstvima Закон о медицинским средствима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2837-17.pdf Категорија документа Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о медицинским средствима Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2836-17 - lat.pdf Категорија документа Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva Закон о допунама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2836-17.pdf Категорија документа Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о допунама Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2319-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2319-17.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2962-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti Закон o потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2962-17.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон o потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2961-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom Закон o потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2961-17.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон o потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом Zakon o dualnom obrazovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2861-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o dualnom obrazovanju Закон о дуалном образовању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2861-17.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о дуалном образовању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2862-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2862-17.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2864-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2864-17.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2865-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2865-17.pdf Категорија документа Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2585-17 lat.pdf Категорија документа Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu Закон о Националној академији за јавну управу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2585-17.pdf Категорија документа Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Закон о Националној академији за јавну управу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2586-17 lat.pdf Категорија документа Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2586-17.pdf Категорија документа Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2584-17 lat.pdf Категорија документа Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti Закон о изменама Закона о информационој безбедности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2584-17.pdf Категорија документа Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Закон о изменама Закона о информационој безбедности Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2314-17 lat.pdf Категорија документа Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2314-17.pdf Категорија документа Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању Zakon o visokom obrazovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2477-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0200 Zakon o visokom obrazovanju Закон о високом образовању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2477-17.pdf Категорија документа Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0200 Закон о високом образовању Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2476-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0200 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Закон о основама система образовања и васпитања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2476-17.pdf Категорија документа Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0200 Закон о основама система образовања и васпитања Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/2209-17 Lat.pdf Категорија документа Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0200 Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Закон о измени и допунама Закона о пољопривредном земљишту http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/2209-17.pdf Категорија документа Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0200 Закон о измени и допунама Закона о пољопривредном земљишту Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/1810-17 lat.pdf Категорија документа Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima Закон о изменама и допунама Закона о министарствима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2017/1810-17.pdf Категорија документа Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о министарствима Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/690-17 lat.pdf Категорија документа Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/3074-16 lat.pdf Категорија документа Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/462-17 lat.pdf Категорија документа Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/463-17 lat.pdf Категорија документа Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/655-17 lat.pdf Категорија документа Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2017/654-17 lat.pdf Категорија документа Mon, 29 May 2017 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša