Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Thu, 23 May 2019 23:23:24 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1627-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Закон о изменама и допунама Кривичног законика http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1627-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Кривичног законика Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1625-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1625-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку Zakon o sprečavanju korupcije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1630-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o sprečavanju korupcije Закон о спречавању корупције http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1630-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о спречавању корупције Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1623-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1623-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1483-19 - Lat..pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1483-19.pdf Категорија документа Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1496-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1496-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1495-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu Закон о допуни Закона о буџетском систему http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1495-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о допуни Закона о буџетском систему Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1217-19 -Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1217-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1400-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1400-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1482-19 -Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1482-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1485-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1485-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1441-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1441-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1484-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima Закон о изменама и допунама Закона о странцима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1484-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о странцима Zakon o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/393-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima Закон о измени Закона о управљању аеродромима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/393-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о измени Закона о управљању аеродромима Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1399-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1399-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1488-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica Закон о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1488-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1487-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1487-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1489-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova Закон о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1489-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1211-19 -Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1211-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/1486-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/1486-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/308-19 - Lat..pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/308-19.pdf Категорија документа Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар Zakon o zdravstvenom osiguranju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/24-19 -Lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o zdravstvenom osiguranju Закон о здравственом осигурању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/24-19.pdf Категорија документа Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о здравственом осигурању Zakon o zdravstvenoj zaštiti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/242-19 - Lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o zdravstvenoj zaštiti Закон о здравственој заштити http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/242-19.pdf Категорија документа Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о здравственој заштити Zakon o predmetima opšte upotrebe http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/2928-18 - Lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o predmetima opšte upotrebe Закон о предметима опште употребе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2928-18.pdf Категорија документа Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о предметима опште употребе Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2019/83-19 -Lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/83-19.pdf Категорија документа Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци