Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Thu, 24 May 2018 19:10:10 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(A) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3401-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(A) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu Закон о потврђивању Протокола о измени члана 50(А) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3401-17.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Протокола о измени члана 50(А) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3510-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine Закон о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3510-17.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3759-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3759-17.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3758-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3758-17.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4162-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4162-17.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/169-18 lat.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области урбанизма http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/169-18.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области урбанизма Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/505-18 lat.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/505-18.pdf Категорија документа Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис Zakon o vojnom obrazovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/985-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o vojnom obrazovanju Закон о војном образовању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/985-18.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о војном образовању Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4160-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani Закон о изменама и допунама Закона о одбрани http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4160-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о одбрани Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4161-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4161-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4158-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4158-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/4159-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/4159-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/986-18 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/986-18.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2315-17 lat.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2315-17.pdf Категорија документа Wed, 09 May 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2735-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2735-17.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3191-17 lat.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”) Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3191-17.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”) Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/522-18 lat.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/522-18.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/521-18 lat.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/521-18.pdf Категорија документа Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране Zakon o planskom sistemu Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2386-17 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o planskom sistemu Republike Srbije Закон о планском систему Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2386-17.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о планском систему Републике Србије Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/833-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/833-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/755-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu Закон о допунама Закона о рачуноводству http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/755-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о допунама Закона о рачуноводству Zakon o dopuni Zakona o reviziji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/753-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o dopuni Zakona o reviziji Закон о допуни Закона о ревизији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/753-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о допуни Закона о ревизији Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/752-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu Закон о изменама и допунама Закона о факторингу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/752-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о факторингу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/895-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/895-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/894-18 lat.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/894-18.pdf Категорија документа Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији