Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Sun, 20 Jan 2019 14:30:44 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2905-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2905-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања Carinski zakon http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2534-18 - Lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Carinski zakon Царински закон http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2534-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Царински закон Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/budzet 2019.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/budzet 2019.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3600-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3600-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему Zakon o carinskoj službi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3578-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o carinskoj službi Закон о царинској служби http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3578-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о царинској служби Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3167-18 - Lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3167-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3558-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama Закон о измени Закона о републичким административним таксама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3558-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о републичким административним таксама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3559-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3559-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3561-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3561-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3562-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3562-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3579-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3579-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3586-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu Закон о изменама и допунама Закона о дувану http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3586-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о дувану Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3592-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3592-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3591-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3591-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3560-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3560-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3563-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3563-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3619-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara Закон о накнадама за коришћење јавних добара http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3619-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о накнадама за коришћење јавних добара Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3396-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун - фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3396-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3402-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3402-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3400-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3400-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3446-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava Закон о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3446-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3531-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza) Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (II фаза) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3531-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (II фаза) Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3529-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3529-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом Закон о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград од 31. јануара 2018. године, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3567-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград од 31. јануара 2018. године, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3567-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3526-18 - lat..pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima Закон о измени и допунама Закона о привредним друштвима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3526-18.pdf Категорија документа Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 Закон о измени и допунама Закона о привредним друштвима