Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Wed, 08 Dec 2021 00:37:03 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Уставни закон за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2021/2167-21 2.pdf Категорија документа Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 +0100 Уставни закон за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2167-21-Lat. 2.pdf Категорија документа Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 +0100 Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1954-21 za sajt.pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1954-21 za sajt.pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1960-21 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine Закон о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда од 2. августа 2021. године http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1960-21.pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда од 2. августа 2021. године Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1883-21- Lat..pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1883-21.pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1884-21 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1884-21.pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW”) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac”) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I” http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1877-21 -Lat..pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW”) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac”) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I” Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије коју представља министар финансија („Зајмопримац”) за Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза I” http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1877-21.pdf Категорија документа Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије коју представља министар финансија („Зајмопримац”) за Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза I” Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/2003-21-lat.pdf Категорија документа Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi Закон о референдуму и народној иницијативи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/2003-21.pdf Категорија документа Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о референдуму и народној иницијативи Zakon o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/doc/zakoni/2021/1955-21 za sajt.pdf Категорија документа Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/doc/zakoni/2021/1955-21 za sajt.pdf Категорија документа Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1845-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1846-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1847-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške Закон о потврђивању Споразума о узајамном признавању и замени возачких дозвола између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1845-21.pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о узајамном признавању и замени возачких дозвола између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у заштити од катастрофа на Западном Балкану http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1846-21.pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у заштити од катастрофа на Западном Балкану Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Краљевине Норвешке http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1847-21.pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Краљевине Норвешке Zakon o biocidnim proizvodima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1849-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o biocidnim proizvodima Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1850-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1800-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1800-21.pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима Закон о изменама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1850-21.pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине Закон о биоцидним производима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1849-21.pdf Категорија документа Wed, 17 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о биоцидним производима Zakon o Zaštitniku građana http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1759-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o Zaštitniku građana Закон о Заштитнику грађана http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1759-21.pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о Заштитнику грађана Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1758-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Закон о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1758-21.pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1762-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1762-21.pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1761-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika Закон о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1761-21.pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1760-21-lat..pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1760-21.pdf Категорија документа Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1843-21.pdf Категорија документа Tue, 26 Oct 2021 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1843-21.pdf Категорија документа Tue, 26 Oct 2021 00:00:00 +0200 Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1700-21- Lat..pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1700-21.pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1699-21-Lat..pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1699-21.pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Arapske Republike Egipat koju predstavlja Ministarstvo odbrane http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1698-21-Lat..pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Arapske Republike Egipat koju predstavlja Ministarstvo odbrane Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о војној сарадњи између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Арапске Републике Египат коју представља Министарство одбране http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1698-21.pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о војној сарадњи између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Арапске Републике Египат коју представља Министарство одбране Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1696-21- Lat..pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1696-21.pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2021/1371-21- Lat..pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о сарадњи у области заштите од катастрофа http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2021/1371-21.pdf Категорија документа Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о сарадњи у области заштите од катастрофа