Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Sat, 17 Nov 2018 14:31:18 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3278-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3278-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2945-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2945-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3204-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji Закон о изменама и допунама Закона о полицији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3204-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о полицији Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3205-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3205-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима Zakon o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3203-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti Закон о изменама и допунама Закона о детективској делатности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3203-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о детективској делатности Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3330-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju Закон o изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3330-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон o изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od požara http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3277-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od požara Закон о допуни Закона о заштити од пожара http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3277-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о допуни Закона о заштити од пожара Zakon o kritičnoj infrastrukturi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3326-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o kritičnoj infrastrukturi Закон о критичној инфраструктури http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3326-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о критичној инфраструктури Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3328-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3328-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3327-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu Закон о добровољном ватрогаству http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3327-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о добровољном ватрогаству Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3329-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova Закон о измени Закона о уређењу судова http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3329-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о уређењу судова Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3108-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku Закон о изменама Закона о парничном поступку http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3108-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама Закона о парничном поступку Zakon o zaštiti podataka o ličnosti http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2959-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Закон о заштити података о личности http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2959-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о заштити података о личности Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2927-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera Закон о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2927-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2926-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Закон о бесплатној правној помоћи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2926-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о бесплатној правној помоћи Zakon o lobiranju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2673-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o lobiranju Закон о лобирању http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2673-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о лобирању Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2114-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa Закон о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2114-18.pdf Категорија документа Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 Закон о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа Zakon o građevinskim proizvodima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2680-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o građevinskim proizvodima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3139-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3160-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3159-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3125-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Zakon o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3124-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/3049-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2929-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2018/2746-18-lat.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi Закон о грађевинским производима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/2680-18.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Закон о грађевинским производима Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3139-18.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3160-18.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3159-18.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3125-18.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3124-18.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2018/3049-18.pdf Категорија документа Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0200 Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају