Донети закони - RSS http://www.parlament.rs sr_RS Опис документа Sat, 04 Apr 2020 16:00:52 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/290-20 - Lat..pdf Категорија документа Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji Закон о измени Закона о оружју и муницији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/290-20.pdf Категорија документа Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0100 Закон о измени Закона о оружју и муницији Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/266-20- Lat..pdf Категорија документа Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/266-20.pdf Категорија документа Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/267-20 - Lat..pdf Категорија документа Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan Закон о потврђивању Анекса 1 Споразума о економској и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/267-20.pdf Категорија документа Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Анекса 1 Споразума о економској и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3199-19 - Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3199-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2885-19 - Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku Закон о допуни Закона о парничном поступку http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2885-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о допуни Закона о парничном поступку Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2883-19 - Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima Закон о изменама и допуни Закона о облигационим односима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2883-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о изменама и допуни Закона о облигационим односима Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/296-20 - Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/296-20.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица Zakon o igrama na sreću http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/225-20- Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o igrama na sreću Закон о играма на срећу http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/225-20.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о играма на срећу Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/700-18 - Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/700-18.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/231-20 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) Закон о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR) http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/231-20.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR) Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/176-20 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/176-20.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/90-20 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice Закон о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/90-20.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/48-20 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признању возачких дозвола http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/48-20.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признању возачких дозвола Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/40-20 - Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/40-20.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије Закон о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3215-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3215-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3162-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske Закон о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3162-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3158-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3158-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3157-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3157-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3150-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3150-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3149-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3149-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3148-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3148-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/3063-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима I и II http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/3063-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима I и II Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2884-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе о договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2884-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе о договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2881-19 -Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske Закон о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2881-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama http://www.parlament.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2020/2700-19 - Lat..pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2020/2700-19.pdf Категорија документа Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0100 Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама