http://www.parlament.rs sr_RS Календар догађаја народне скупштине Tue, 25 Feb 2020 00:30:50 +0100 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2020/saziv 26.vanredno zasedanje.pdf Календар догађаја народне скупштине Mon, 24 Feb 2020 18:28:11 +0100 наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13) конференција за новинаре народног посланика Мирослава Алексића (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, централни хол) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2020/KZN narodnog poslanika Miroslava Aleksica za 250220.doc Календар догађаја народне скупштине Mon, 24 Feb 2020 15:21:21 +0100 конференција за новинаре народног посланика Мирослава Алексића (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, централни хол) сусрет председника ПГП са Јерменијом и амбасадора Јерменије у Србији (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2020/najava susreta predsednika PGP sa Jermenijom i ambasadora Jermenije za 250220.doc Календар догађаја народне скупштине Mon, 24 Feb 2020 12:37:03 +0100 сусрет председника ПГП са Јерменијом и амбасадора Јерменије у Србији (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, сала 2)