http://www.parlament.rs sr_RS Календар догађаја народне скупштине Wed, 03 Jun 2020 23:42:45 +0200 © 2011 Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе Пашића 13, телефон: 011-3026-100, е-mail: nsrs@parlament.rs, www.parlament.rs 15 конференција за новинаре народних посланика Бошка Обрадовића, мр Ивана Костића, Марије Јашуњевћ и др Драгана Весовића (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, централни хол) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2020/KZN narodnih poslanika Obradovic, Kostic, Janjusevic i Vesovic za 030620.doc Календар догађаја народне скупштине Mon, 01 Jun 2020 15:21:39 +0200 конференција за новинаре народних посланика Бошка Обрадовића, мр Ивана Костића, Марије Јашуњевћ и др Драгана Весовића (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, централни хол) конференција за новинаре народних посланика Саше Радуловића, Бранке Стаменковић и Војина Биљића (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, централни хол) /upload/archive/files/cir/doc/kalendar/2020/KZN narodnih poslanika Radulovica, Stamenkovic i Biljica za 030620.doc Календар догађаја народне скупштине Mon, 01 Jun 2020 13:04:12 +0200 конференција за новинаре народних посланика Саше Радуловића, Бранке Стаменковић и Војина Биљића (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13, централни хол)